RNDr. Marta Megyesiová

MATEMATIKA HROU

Domino s desatinnými číslami

Klikni na ľubovoľný príklad, povedz výsledok a následne klikni na príklad, ktorý začína týmto výsledkom.
Tvoj posledný príklad má výsledok na začiatku.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!