RNDr. Marta Megyesiová

Škola hrou

Domino: Poznáš našu menu?

Klikni na kartičku 9 €, spočítaj sumu v € a následne klikni na kartičku, ktorá začína touto sumou.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!