RNDr. Marta Megyesiová

MATEMATIKA HROU

Domino s násobilkou

Klikni na kartičku s číslom 1, povedz výsledok a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.

Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!