logoeu.jpgOpakovanie slovnej zásoby 5. ročníklogoopv.jpg

Základná škola, Školská 389, Sačurov
Dominika Čechová 2010
Použité zdroje: Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ