Opakujeme
M A T E M A T I K U
2. ročník


Milé deti!

33hl.gif

Pozorne čítajte.
Správne počítajte.
Dobre vyberajte.
Ak to zvládnete, počítač vás odmení :)))Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com