Opakujeme

M A T E M A T I K U
1. ročník

Milé deti!

dog1.gif

Pomaličky si prečítajte úlohy, porozmýšľajte, vypočítalte
a kliknite na spravnú možnosť.

Ak správne odpoviete, čaká vás odmena :)))
Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com