logo_opv.jpg logo_eu.jpg
Základná škola, Školská 389, Sačurov
© Tatiana Hricová 2010

Globálne problémy sveta


Informácie čerpané z: www.enviroportal.sk

Milý žiak, v tomto teste ťa čaká 10 otázok. Pozorne si prečítaj znenie otázky a potom odpovedaj určeným spôsobom. Prajem veľa úspechov!