Matematika hrou

Sčítanie desatinných čísel

Vypočítaj príklady a nájdi písmená, ktoré zodpovedajú výsledkom.
Písmená zapíš do TAJNIČKY. Riešením je názov veľmi zaujímavého časopisu :)))


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,5 + 3,2 =
3,1 + 7,8 =
1,83 + 0,1 =
6,3 + 4,86 =
7, 33 + 23 =
17,9 + 3,456 =
0,98 + 0,008 =
2,54 + 9,7 =
TAJNIČKA
6,7 = B8,7 = C21,356 = Z
0,988= E7,9 = T10,6 = S
11,9 = F1,84 = G11,16 = IA
1,84 = H7,7 = Ľ10,89 = I
10,9 = U7,56 = R20,465 = J
30,33 = A0,916 = P0,116 = O
9,61 = K6,11 = L12,24 = M
0,986 = N1,93 = D21,256 = IE

RNDr. Marta Megyesiová