Matematika hrou

Odčítanie desatinných čísel

Vypočítaj príklady a nájdi písmená, ktoré zodpovedajú výsledkom.
Písmená zapíš do TAJNIČKY.
Riešením je jeden z "revolučných pojmov" učiteľa národov Jána Amosa Komenského :)))


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
komensky.jpg
12,7 - 2,1 =
9,62 - 0,01 =
0,2 - 0,084 =
7 - 0,89 =
31 - 0,67 =
6,9 - 5,06 =
9 - 1,44 =
100,9 - 90 =
TAJNIČKA
6,7 = B8,7 = C21,356 = Z
0,988= E7,9 = T10,6 = Š
11,9 = F1,83 = G11,16 = IA
1,84 = H7,7 = Ľ10,89 = I
10,9 = OU7,56 = R20,465 = J
30,33 = A0,916 = P0,116 = O
9,61 = K6,11 = L12,24 = M
0,986 = N1,93 = D21,256 = IE

RNDr. Marta Megyesiová