Matematika hrou III

Počtové výkony

Do voľných okien dopíš číslice od 1 do 9 tak, aby vyhovovali výsledkom.
Dávaj pozor na poradie počtových výkonov


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
+-=2
++x
++=22
xx-
x+=10
===
193126

RNDr. Marta Megyesiová