Matematika hrou IV

Počtové výkony s celými číslami

Do voľných okien dopíš číslice od 1 do 9 tak, aby vyhovovali výsledkom.
Dávaj pozor na poradie počtových výkonov


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
+:=5
+xx
+x=13
-+-
++=22
===
129- 6

RNDr. Marta Megyesiová