RNDr. Marta Megyesiová

Obvod a obsah obdĺžnika

Pozorne počítaj a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
STRANA a5 cm8 cm2 dm m m33 mm m25 cm
STRANA b7 cm cm9 cm10 dm12 dm1 cm10 m dm
OBVOD o cm cm cm dm14,4 m mm28 m dm
OBSAH S cm280 cm2 dm21,5 m2 dm2 cm2 m210 dm2