RNDr. Marta Megyesiová

Obvod a obsah štvorca

Pozorne počítaj a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
STRANA a7 cm cm cm dm12 dm cm80 dm dm
OBVOD o cm40 cm cm dm m40 mm m dm
OBSAH S cm2 cm281 dm225 m2 dm2 cm2 m2900 cm2