RNDr. Marta Megyesiová

Delenie prirodzených čísel so zvyškom

O snehuliakoch

Rozbaľ roletku a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Z 18 snehových gúľ postavil Jurko trojguľových snehuliakov. 13sneachl.gif
Zapáčilo sa mu to, a tak staval ďalej.
Z 19 snehových gúľ postaví päťguľových snehuliakov. Ostanú mu gule.
sneadie.gif Na dvor prišla Ema a tiež bude stavať snehuliakov. Robí si snehové gule.
Už má hotových 14 gúľ. Chce postaviť troch -guľových snehuliakov. Ostali jej gule.
Na pomoc prišli aj mačičky. 9sneamac.gif
Potrápili sa a postavili zo snehových gúľ 10 šesťguľových snehuliakov a ostali im 2 gule.
Ich snehuliaci sa rozkolísali a gule sa rozkotúľali po dvore.
Ale deti pomohli zvieratkám pozbierať gule a postavili z nich nových päťguľových snehuliakov.
Bolo ich a zvýšili sa gule.
Na celom dvore ostalo voľných gúľ.
Chcú z nich postaviť snehuliakov tak, aby sa žiadna guľa nezvýšila. 80snnes.gif 80snnes.gif 18sne.gif 80snnes.gif
Môžu to byť dvaja snehuliaci, z ktorých každého postavia zo gúľ.
Alebo štyria snehuliaci z gúľ.
A ešte môže byť jeden snehuliak z gúľ.
Ale to by sa asi zas neudržal a spadol.
Stavanie snehuliakov je výborná zábava. 15sneho.gif
Ešte keby nám nasnežilo...