Opakujeme

M A T E M A T I K U
3. ročník


Milí žiaci!

del.JPG

Pozorne čítajte.
Nájdite správnu odpoveď.
Ak sa vám to podarí - počítač vás odmení :)
Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com