© RNDr. Marta Megyesiová

Pomer v tvaroch

Pozorne čítaj.