© RNDr. Marta Megyesiová

nazz0001.png

Pozorne čítaj, porozmýšľaj a odpovedz.
Pri počítaní použi všetky písmená, aj keď sa opakujú.