PRECVIČUJEME

matematiku - 5/I

Určite viete, že...

...oficiálnym maskotom operačného systému Linux je tučniak TUX.

tux.png
Jeho meno však využíva aj mnoho počítačových hier a webových stránok.

A Tux bude teraz aj maskotom nášho opakovania učiva 5. ročníka.
Tak nech sa vám darí!RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Katarína Poláčíková