PRECVIČUJEME

matematiku - 5/III

Určite viete, že...

... opakovanie je matkou múdrosti.
Pokračujeme v opakovaní a precvičovaní učiva 5. ročníka s Tuxom.

tux25II.png
Ak by vám to nestačilo, tak si môžete vyskúšať TEST.
Aby ste sa vedeli skontrolovať, máte v ňom aj výsledky.
Tak nech sa vám darí!


RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Katarína Poláčíková