PRECVIČUJEME

matematiku - 5/V

Určite viete, že...

... ak prší a zároveň svieti slniečko vzniká na oblohe dúha.
Náš maskot Tux má meno Rainbow, čo je dúha po anglicky.
Dáni majú príslovie:
"Šťastie a dúhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých."
tuxduha.pngNo a pravdaže pokračujeme v opakovaní
a precvičovaní učiva matematiky 5. ročníka.
Tak nech sa vám darí!


RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Katarína Poláčíková