PRECVIČUJEME

matematiku - 5/VI

Určite viete, že...

... Greenpeace je nezisková medzinárodná organizácia na ochranu životného prostredia, ktorá vznikla v Kanade.
Snaží sa chrániť našu úžasnú planétu.
greentux.pngTo, že planéta Zem je naozaj jedinečná si môžete pozrieť
aj v upútavke (trailer) k filmu HOME.

No a pravdaže pokračujeme v opakovaní
a precvičovaní učiva matematiky 5. ročníka.
Tak nech sa vám darí!

RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Katarína Poláčíková