logo_eu.jpg logo_opv.jpg

Základná škola, Školská 389, Sačurov

© Matúš Urban 2010

RYBY

Informácie čerpané z: Biológia pre 5. ročník ZŠ, http://images.google.sk

Pozorne si prečítaj všetky otázky! Po ich zodpovedaní nahraj svoju odpoveď!