RNDr. Marta Megyesiová

Rýchlo sa orientujeme v obchode

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pozorne čítaj. Počítaj spamäti a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
437437pom.jpg
Ak 1 kg pomarančov stojí 1,13 €, potom:
3 kg pomarančov stoja €,
2 kg pomarančov stoja €.
citrbbb.jpg
Ak 2 kg citrónov stoja 1,18 €, potom:
1 kg citrónov stojí centov,
4 kg citrónov stoja €.
kiwijhjh.jpg
Ak 1 kus kivi stojí 0,11 €, potom:
4 kusy kivi stoja centov,
10 kusov kivi stojí €.
applesddd.jpg

Ak 3 kg jabĺk stoja 4,50 €, potom:
1 kg jabĺk stojí €,
4 kg jabĺk stoja €.
perashhhh.jpg

Ak 1 kg hrušiek stojí 1,05 €, potom:
5 kg hrušiek stojí €,
10 kg hrušiek stojí €.
banannnnn.jpg
Ak 1 kg banánov stojí v akcii 69 centov, potom:
4 kg banánov stoja €,
5 kg banánov stojí €.
hrozznnooo.jpg
Ak 3 kg hrozna stoja 3,69 €, potom:
1 kg hrozna stojí €,
5 kg hrozna stojí €.
mandarrr.jpg
Ak 4 kg mandarínok stoja 3,28 €, potom:
1 kg mandarínok stojí €,
2 kg mandarínok stoja €.

Obrázky: vea_jablko.gif www.images.google.sk