RNDr. Marta Megyesiová

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Ideme do obchodného domu

Pozorne čítaj. Vypočítaj a vyber správnu odpoveď.

obchdomm.jpg