RNDr. Marta Megyesiová

Zahrajme sa "Ja mám..."

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000,...

Pozorne čítaj. Počítaj spamäti a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
28jmvm.gifIVANKA
To je moje meno.
A každému odpovedám: "Ja mám 100-krát viac:"
Tak čo máte?
Gulička má hmotnosť 0,35 kg.
Ja mám 100-krát viac. Koľko mám? kg
Ľudko má 3 € 50 centov.
Ja mám 100-krát viac. Koľko mám?
Ľubka má 35 známok.
Ja mám 100-krát viac. Koľko mám? známok
Ivko má 0,035 litra malinovky.
Ja mám 100-krát viac. Koľko mám? litra
Mravček má 0,0035 m.
Ja mám 100-krát viac. Koľko mám? m
No to by som si dala :-)
23jmvm.gifTOMI
To je zase moje meno.
A každému odpovedám: "Ja mám 10-krát menej:"
Tak čo máte?
Auto má hmotnosť 0,35 t.
Ja mám 10-krát menej. Koľko mám? t
Mamka má 35 €.
Ja mám 10-krát menej. Koľko mám?
Kubko má 3,5 kg jabĺk.
Ja mám 10-krát menej. Koľko mám? kg
Evka má v gigantickej encyklopédii 3 500 strán.
Ja mám 10-krát menej. Koľko mám? strán
Maťko má 350 legových kociek.
Ja mám 10-krát menej. Koľko mám? kociek
No, veľa toho asi nenaskladám. Pôjdem k Maťovi :-)
25mjmvm.gifJULO
Tak volajú mňa.
A každému odpovedám: "Ja mám 100-krát menej:"
Ale takmer nikdy to nie je pravda :-)
Tak čo máte?
Zošit má hmotnosť 0,035 kg.
Ja mám 100-krát menej. Koľko mám? kg
Naša mačka Líza má 35 fúzov.
Ja mám 100-krát menej. Koľko mám? fúzov
Jurkov pes Rexo má v miske 3,5 kg mäsa.
Ja mám 100-krát menej. Koľko mám? kg
Ivo má v zbierke 3 500 pohľadníc.
Ja mám 100-krát menej. Koľko mám? pohľadníc
27jmvm.gifEMKA
A tak zase volajú mňa.
Každému odpovedám: "Ja mám 1000-krát viac:"
A nikdy to nie je pravda :-)
Tak čo máte?
Peťa má 35 čokolád.
Ja mám 1000-krát viac. Koľko mám? čokolád
Mačka Líza má v mištičke 0,35 l mlieka.
Ja mám 1000-krát viac. Koľko mám? hl mlieka
Zuzka má 35 centov.
Ja mám 1000-krát viac. Koľko mám?
Na skladke je náklad 350 kg.
Ja mám 1000-krát viac. Koľko mám? ton