Pranostiky na máj

Panostiky na máj

 
 
 
 
 
 
dobrá
sa
môže
na
sa
Želmíru
včely
dojiť.
Keď
začnú
rojiť,
ovca