Zopakujme si

M A T E M A T I K U

Milí štvrtáci a piataci!

sm.gif

Tento testík je vhodný na zopakovanie učiva na konci 4. ročníka
ale aj po prázdninách na začiatku 5. ročníka.

Veď platí:
"Opakovanie je matkou múdrosti."Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com